Naturreservatet Ryfors Gammelskog

Beskrivning

Naturupplevelser utanför Mullsjö

Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupplevelser i en urskogslik barrskog. De gamla trädstammarna reser sig som pelare mot himlen och känslan av trollskog är stark. Det är lätt att ta sig fram i skogen längs de väl upptrampade stigarna och det finns en slinga som är anpassad för rullstolar.
En tur i Ryfors Gammelskog utanför Mullsjö är en unik naturupplevelse för södra Sverige, där det är ovanligt med så här stora och gamla skogar. I den orörda barrskogen finns en imponerande pelarsal av höga stammar och ett golv av grön och frodig mossa. Känslan av trollskog förstärks av de många döda och stormfällda träden.

Kontakt

Västerkärr Ängsvägen 14, 565 91 Mullsjö

Upptäck andra företag