Naturreservatet Bokhultet

Typ

  • Natur och park

  • Friluftsaktivitet

Beskrivning

Södra Smålands största bokskog

Naturreservatet Bokhultet bjuder in till sköna promenader och joggingturer. Alkärr, slåtteräng, sjöstrand, våtmark och tallmosse ingår också i den generösa naturmosaiken. Tillsammans med döda träd och multnande ved skapar mångfalden naturvärden av internationell betydelse. Mindre hackspett, stenknäck och mindre flugsnappare tillhör specialiteterna liksom violettkantad guldvinge och koralltaggsvamp. Naturreservatet är dessutom besöksvänligt med promenadstigar och fågeltorn. Bokhultet ligger knappt två kilometer sydväst om Växjö centrum och är ett mycket populärt område för stadens invånare.

Kontakt

Upptäck andra företag