Hauges Hantverksglas

Typ

  • Shopping

  • Kulturaktivitet

Beskrivning

Konstglas. Miljövänlig glasåtervinning.

Hauges Hantverksglas är en studiohytta som omformar flaskor och burkar till bruks- och konstglas, helt utan
omsmältning. Bara 25% energiåtgång. Alt är handdrivet med ingraverat signatur och årtal. Kolla produktkatalogen med bilder och priser på hemsidan www.glasweb.se/hauge

Kontakt

Kulltorp Haga, Åseda, 36433,

Upptäck andra företag