Bergastigen

Typ

  • Natur och park

  • Friluftsaktivitet

  • Familjeaktivitet

Beskrivning

Vandra längs ån Lagan i Lagan

Bergastigen tar dig genom ett område med ett rikt växt- och djurliv och många natursköna inslag av ängar, lövskog, barrskog och vattenblänk från ån Lagan. Utefter Bergastigen finns en så kallad Lärande Stig med 40 informationsskyltar om både djur och natur. Stigen går en bit längs med Bergaravinen, och här finns Sveriges enda skywalk, Bergastigen Skywalk. 5 meter ut från ravinens kant, 8 meter över Trotteslövsbäcken . Stigen fortsätter längs ån Lagan över Aspudden och via en hängbro i trä för att fortsätta mot Bro kraftstation. Följ kanalbanken och förbi Berga kyrka och längs med golfbanan. Du följer därefter åsen in i skogen tills du åter är tillbaka vid Bergaravinen. Bergastigen är framtagen och sköts av Slussen och Lagans samhällsförening.

Tips

Vid Bergastigen hittar man Bergastigen Skywalk. Här finns även Slussen i Lagan.

Upptäck andra företag