fbpx

En säker mötesplats

Mötesanläggningar över hela Sverige har vidtagit en lång rad åtgärder för säkrare möten. Bland annat möbleras möteslokaler och matsalar glesare, bufféerna är på många håll borttagna, städrutiner är säkerställda, tekniken är anpassad för att deltagare ska kunna delta digitalt på distans och stationer med handsprit är utställda över hela anläggningen. Så även i Småland.

Dörren till Småland står alltid öppen för dig som besökare, men ditt besök kommer att bli annorlunda till följd av covid-19. Turister, lokalbor, affärsbesökare och företag inom besöksnäringen i Småland delar ett stort ansvar att följa myndigheternas rekommendationer och regeringens restriktioner. Du som individ har också ett stort ansvar att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Samtidigt är det viktigt att människor i Sverige får möjligheten att komma ut i det fria och njuta av vårt land. Besöksnäringen behöver dessutom all hjälp den kan få, men bara om det sker på ett säkert och metodiskt sätt.
Med anledning av coronaviruset har många företag inom den småländska besöksnäringen vidtagit egna åtgärder och också anpassat sina verksamheter.
För detaljer om åtgärder och anpassningar, vänligen kontakta företagen direkt.