Behandling av personuppgifter och användning av cookies på guide.visitsmaland.se

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter som på något sätt är kopplade till guide.visitsmaland.se. Detta för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Här finns även information om cookies.

Integritetsskyddspolicy

Notera att integritetsskyddspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners eller företag inom besöksnäringen.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Smålands Turism AB (org. nr 556201-9652) och AB Destination Småland (org. nr 556672-3002) är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du lämnar på denna sajt. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post på info@smalandsturism.se eller info@destinationsmaland.se.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig som företagare i samband med att du besöker våra webbsidor, rådgör med våra rådgivare, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event eller seminarium, svarar på enkäter eller vid andra kontakter med oss. Vi samlar in viss information om dig som besökare/potentiell turist på guide.visitsmaland.se.

Personuppgifter som vi samlar in om företag inom besöksnäringen för att synas på guide.visitsmaland.se:
• Verksamhetsnamn och verksamhetsbeskrivning
• Adress, e-postadress, telefonnummer och URL till företagssajt

Personuppgifter som vi samlar in om besökare på guide.visitsmaland.se:
• Användardata och statistik (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat) 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling för företag inom besöksnäringen samt webbesökare/potentiella turister:

  1. FÖRETAG: Hantera ärenden, rådgivning och andra förmåner vid kontakter med oss. Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna hjälpa dig med de frågor du har och som är relaterade till din frågeställning och/eller din verksamhet.
  2. FÖRETAG: Marknadsföring, t ex genom våra nyhetsbrev och via utskick med branschnyheter eller information om våra kurser, seminarier, stipendier etc. Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring om vad vi erbjuder. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev som privatperson behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@smalandsturism.se eller info@destinationsmaland.se. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.
  3. FÖRETAG: Genomföra och hantera ditt deltagande i kurser, seminarier och event. Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra kurser, seminarier och event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.
  4. FÖRETAG: Genomföra och hantera ansökningar/deltagande till våra utvecklingsprojekt. Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse av att administrera bidrag och ge information till dig som deltagit.
  5. WEBBESÖKARE/POTENTIELLA TURISTER: Marknadsföring via digitala annonser som baseras på dina aktiviteter på guide.visitsmaland.se.  
  6. WEBBESÖKARE/POTENTIALLA TURISTER: Enhetsinformation som t ex IP-adress, och språkinställningar.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan dela företagsuppgifter med exempelvis samarbetsorganisationer som Tillväxtverket. Vi kan också dela dina uppgifter med utställare på våra event, föreläsare eller med företag som hjälper oss i olika konsultuppdrag. Om vi delar dina personuppgifter kopplade till företagande kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera företagsuppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t ex det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Allmän handling

Smålands Turism AB och AB Destination Småland lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmän handling som Smålands Turism AB och AB Destination Småland ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

IT-leverantörer

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller våra plattformar. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt.

Externa aktörer

Smålands Turism AB och AB Destination Småland är inte ansvariga för externa aktörers egen behandling av personuppgifter. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Smålands Turism AB och/eller AB Destination Småland. Externa aktörer kan vara (till exempel) Tillväxtverket.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@smalandsturism.se eller info@destinationsmaland.se.

Cookies

När du besöker guide.visitsmaland.se lagrar vi lagrar s k “cookies” för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre, men också för att samla statistik som gör att vi blir bättre på att utveckla den. På denna webbplats har du möjlighet att samtycka till att cookies sparas på din dator eller annan enhet vid besök på webbplatsen. Utan ditt samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplats som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies förekommer det cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av cookies på vår webbplats. Om du avböjer samtycke kan det innebära att webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Om du samtycker till att lagra cookies när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella IP-adresser vi samlar in som statistiskt underlag. Många cookies är direkt nödvändiga för att sajter ska kunna fungera, andra används för att spara dina valda preferenser som besökare, föra besöksstatistik och för marknadsföring.

På guide.visitsmaland.se används följande typer av cookies:

Sessionscookies:
Tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.

Varaktiga cookies: 
Cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de löper ut.

Förstapartscookies:
Cookies som är satta av den webbplatsen du besöker

Tredjepartscookies
Cookies som är satta av olika tredjepartssidor. Dessa används för att rikta marknadsföring och föra statistik. Exempel är Facebook Pixel och Google Analytics.

På guide.visitsmaland.se används följande specifika cookies:

cookie_notice_accepted:
Cookies som kontrollerar att cookies kan användas.

wordpress_test_cookie:
Cookie som kontrollerar att cookies är aktiverade för att ge besökarna en lämplig användarupplevelse av webbplatsen.

_fbp:
Cookie som placeras av Facebook för att kontrollera besök på webbplatser.

_ga, _gid, _gat
Cookies som placeras av Google Analytics för kontrollera beteende hos besökarna på webbplatsen.